مشاوره امنیت شبکه

شاور امنیت شبکه معمولاً با انجام یک ارزیابی جامع از زیرساخت فناوری اطلاعات یک سازمان شروع می شود. این شامل تجزیه و تحلیل اجزای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه، ارزیابی سیاست ها و رویه های امنیتی سازمان و شناسایی آسیب پذیری های امنیتی و در ادامه تقویت و محافظت از اطلاعات و زیر ساخت های شبکه میباشد.

ما در عصر دیجیتال به شدت در حال رشد زندگی می‌کنیم. در دنیایی که داده‌های دیجیتال در همه جا وجود دارد، از شبکه‌ی شرکت‌های خصوصی و دولتی گرفته تا حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و داده‌های مالی، همگی دیتاها و اطلاعات شخصی ما را در اختیار دارند.

یک مشاور امنیت سایبری مسئول حفاظت از داده‌های حساسی است که از خطرات جنبه‌های مختلف دنیای دیجیتال جلوگیری می‌کند. مشاوران امنیت شبکه از داده‌های شرکت شما حفاظت کرده  و از حملات سایبری جلوگیری می‌کنند.

مشاور امنیت سایبری اصطلاحی ست که موارد زیر را همگی دربرمیگیرد:

  • مشاور امنیت اطلاعات
  • مشاور امنیت کامپیوتر
  • مشاور امنیت پایگاه داده
  • مشاور امنیت شبکه
  •  

خدمات مشاوره شرکت پارسیس

1-توسعه استراتژی‌های کارآمد برای محافظت از سیستم، زیرساخت شبکه، داده‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی در برابر خطرات احتمالی سایبری.

2-تجزیه و تحلیل روزانه تهدیدهای اینترنتی، بررسی سیستم و تست‌های امنیتی.

3-تعریف و به روز رسانی معیارهای امنیت سایبری و رویه‌های اعتبار سنجی.

4-مدیریت جلسات با سایر بخش‌های فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات ایمنی.

5-برآورد هزینه‌ها و دسته بندی مسائل یکپارچه سازی برای تیم‌های پروژه فناوری اطلاعات.

6-ایجاد گزارش‌های فنی مربوط به آزمایش‌های انجام شده.

7-ارائه پیشنهادات و راهنمایی‌های حرفه‌ای به تیم‌های فناوری اطلاعات.