سیستم ارت و صاعقه گیر

همان طور که می دانید عملکرد برق براساس پتانسیل الکتریکی و ولتاژ است. اختلاف پتانسیلی که میان دو نقطه به وجود می آید باعث ایجاد انرژی الکتریکی می شود. با نصب سیستم ارتینگ این انرژی باعث به کار افتادن وسایل الکترونیکی می گردد. در سیستم های الکتریکی میان دو فاز غیر همنام یا همان فاز و نول اختلاف پتانسیل وجود دارد.

عددی که در کشور ما برای فاز و نول تعیین کرده اند 220 ولت است و برای دو فاز غیر همنام در سیستم سه فاز 380 ولت می باشد. این میزان اختلاف پتانسیل بین زمین و هر فاز نیز وجود دارد. در این حالت زمین را به عنوان نقطه ی صفر ولتاژ در نظر می گیرند.

طراحی سیستم ارتینگ برای هدایت کردن جریان ناخواسته به زمین می باشد. با توجه به اینکه همه تجهیزات برقی به وسیله ی ولتاژ کار می کنند، به همین دلیل است که کاهش و افزایش ولتاژ موجب حریق و سوختن مدارهای برقی می شود. نکته ی قابل توجه این است که در برخی موارد نیز امکان برق گرفتگی نیز وجود دارد.

زمانی که بدن انسان میان دو نقطه با اختلاف ولتاژ قرار بگیرد مانند فاز و نول یا فاز و زمین جریان الکتریکی از بدن انسان می گذرد و موجب برق گرفتگی افراد می شود به همین دلیل است که از سیستم ارتینگ استفاده می کنند. همچنین با استفاده از این سیستم زمانی که بار الکتریکی ساکن در بخش هایی که نباید برق دار باشند به وجود بیاید بار به زمین انتقال داده می شود.

آشنایی با اهداف کلی سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه

مهار کردن جریان هایی که از القائات الکترومغناطیسی و تخلیه الکتریسته ساکن تولید می شوند.

از دیگر قابلیت های آن کاهش دادن ولتاژ تماس و گام در زمان هایی که امکان بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک وجود دارد

 ایجاد کارکرد صحیح برای تجهیزات حفاظتی

مهم ترین هدف این سیستم محافظت کردن از جان انسان ها و کاربرد مطلوب سیستم های الکتریکی و دیجیتالی و الکترونیکی می باشد.

انواع سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه

سیستم های ارتینگ به دو دسته ی کلی تک فاز و 3 فاز تقسیم بندی می شود که در ادامه سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه به توضیح برخی از روش های مرسوم خواهیم پرداخت.

 سیستم زمین باندینگ

سیستم باندینگ به عملی اطلاق می شود که دو هادی الکتریکی را به همدیگر متصل می کند. این رساناها می توانند سیم، لوله یا کابل باشند. سیستم Bounding هم پتانسیل بودن و اتصال قطعات را به همدیگر تضمین می کند. دیگر اینکه به دلیل هم پتانسیل بودن جریانی میان دو قطعه برقرار نمی شود. در انتها مسیر باندینگ به زمین منتهی می شود تا همه ی وسایل و تجهیزات در پتانسیل مساوی با زمین قرار داشته باشد.

هدف اصلی که سیستم باندینگ دنبال می کند ایمنی جان افراد می باشد. با استفاده از این سیستم هنگامی که افراد به صورت همزمان دو قطعه را لمس می کنند به علت عدم وجود اختلاف پتانسیل هیچ جریان الکتریکی یا شوکی به فرد منتقل نمی شود.

هدف دیگری که برای استفاده از این سیستم دنبال می شود برای زمان هایی می باشد که یک فاز با قطعات فلزی برخورد کرده باشد و آن را برق دار کرده باشد. در این حالت به دلیل اتصال فیوز به زمین و عبور جریان زیاد در مدار، فیوز مدار را قطع می کند. در حالت کلی می توانیم بگوییم که هدف اصلی باندینگ پتانسیل کردن همه ی قطعات فلزی است تا به این شکل امکان هیچگونه تخلیه الکتریکی ناخواسته ای وجود نداشته باشد.

سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه : سیستم زمین گراندینگ

جالب است که بدانید کره زمین به عنوان بزرگترین رسانای برق شناخته می شود. معنای سیستم گراندینگ یعنی اتصال قسمت های فعال به زمین است. این بخش ها در حالت عادی دارای جریان الکتریکی هستند. این فرایند را معمولا برای محافظت از تجهیزات برق قدرتی به کار می گیرند که مسیر بازگشت از دستگاه به منبع برق را به وجود می آورد، تا به این ترتیب بتوانند خسارات مالی را به میزان زیادی کاهش دهند.

سیم گراندینگ را معمولا به رنگ مشکی مشاهده می کنید. سیستم زمین کردن را معمولا برای محافظت از مدار ادوات و تجهیزات در برابر صاعقه و ولتاژ بالا یا برای مقابله با افزایش بار ناخواسته به کار می گیرند. این در حالی است که سیستم گراندینگ را به عنوان یک نقطه مشترک برای مدارها کار می برند که وظیفه ی آن حفظ ولتاژ است.

سیستم ارت را در کل برای حفظ جان و سلامت انسان ها در مقابل شرایط ناخواسته به کار می برند. اما سیستم گراندینگ مخصوص محافظت از تجهیزات می باشد. سیستم زمین به عنوان یک سیستم پیشگرانه شناخته می شود و سیستم گراندینگ در دسته ی سیستم های برگشت قرار می گیرند