برق اضطراری(UPS)

برق اضطراری (Emergency Power) به معنای تأمین برق در شرایط اضطراری یا قطعی برق عمومی است. در صورتی که تأمین برق عمومی قطع شود، سیستم برق اضطراری به عنوان یک منبع برق پشتیبان فعال می‌شود و برق لازم برای ادامه فعالیت برخی تجهیزات یا سیستم‌ها را فراهم می‌کند.

جهت جبران این بی برقی از یو پی اس (UPS) و دیزل ژنراتور و گاها موتور برق استفاده میگردد در بعضی مواقع با توجه به اهمیت موضوع هم از دیزل ژنراتور و هم از یو پی اس (UPS) و برق اضطراری استفاده میگردد مکانیزم عمل یو پی اس به این صورت میباشد که توسط تعدادی از باطری ها با توجه به میزان مصرف در زمان بی برقی هنگامی که یو پی اس بین برق شهر و مصرف قرار گرفته در صورت نبودن برق شهر برق آن مکان یا مصرف کننده های مورد نظر از این باطری هایی که در دستگاه یو پی اس وجود دارد تغذیه میگردد در این صورت بی برقی اصلا حس نمیشود به این نوع یو پی اس آنلاین میگویند.

چند مورد از تجهیزات برق اضطراری رایج در بازار

موتور برق یا دیزل ژنراتور: مولد برق یک وسیله است که برق را با استفاده از سوخت سوزان مانند بنزین، گازوئیل یا گاز طبیعی تولید می‌کند. در صورت قطعی برق عمومی، مولد برق به طور خودکار یا دستی راه‌اندازی می‌شود و برق لازم را تأمین می‌کند.

باتری‌های روشنایی اضطراری (Emergency Lighting Batteries)این باتری‌ها برای تأمین نور در شرایط قطعی برق عمومی استفاده می‌شوند. آن‌ها به طور مستقل یا همراه با سیستم روشنایی اضطراری نصب می‌شوند و در صورت قطعی برق، نور را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند به طور ایمن از مکانی خارج شوند یا فعالیت‌های ضروری را ادامه دهند.

سیستم برق پشتیبان UPS (Uninterruptible Power Supply): سیستم UPS یک منبع برق پشتیبان است که در صورت قطعی برق، برق لازم را به تجهیزات و دستگاه‌ها تأمین می‌کند. UPS معمولاً از طریق باتری‌های خود قدرت می‌گیرد و زمان کوتاهی را برای اتصال مولد برق یا بازگرداندن برق عمومی فراهم می‌کند.

برق اضطراری در مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها، ساختمان‌های اداری، هتل‌ها، تجهیزات حفاظتی و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی برق اضطراری حفظ امنیت و ادامه فعالیت در شرایط قطعی برق است.