• امکان سنجی برای برقراری لینک های ارتباطی بین نقاط
  • نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی
  • پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات وایرلس
  • برقراری لینک های ارتباطی مایکروویو