تکنولوژی جدید

خودروی بدون راننده

خودروی بدون راننده

تکنولوژیخودروهای بدون سرنشین وسیله نقلیه ای هستند که قادر به شناخت و تشخیص محیط اطراف خود بوده و با امنیت بالا بدون دخالت انسان به حرکت در می آیند. این خودروها برای ...